Zpracování osobních údajů společností CFIG

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů CFIG SE po dobu trvání výběrového řízení do Junior Trainee Programu, do kterého se přihlašuji. Souhlas uděluji za účelem zpětného kontaktování společností CFIG SE ve věci CFIG -Junior Trainee Programu. Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů: CFIG SE je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem.